homeopaatellenbroek@gmail.com  |  06-36023151
Follow us :-

Homeopathie

LogoIn 1796 ontdekte de Duitse arts Samuel Hahnemann een andere benadering voor het genezen van ziekte.

Hij noemde deze geneesmethode homeopathie. Homeopathie is een natuurgeneeskunde, die ziekte als signaal ziet van een verstoring van het zelfgenezend vermogen, wat zich uit in de hele mens, zowel lichamelijk, geestelijk als emotioneel.

Dit kan worden veroorzaakt door oorzaken van buitenaf, bv. ongelukken, langdurige zorgen, verdriet, boosheid, medicijngebruik. Maar ook door oorzaken binnen de eigen constitutie van de mens of ten gevolge van zijn erfelijke belasting.

De juist gekozen homeopathisch geneesmiddelen geven een prikkel aan het zelfgenezend vermogen waardoor deze wordt gestimuleerd tot een gezond makende reactie.

Wilt u meer informatie over homeopathie dan kunt u kijken op: www.klassiekehomeopathie.nl